HYPERTROPHYDEFINICE Představa o hypertrofie pochází z vědecké latiny hypertrofie a odkazuje na nadměrný růst něčeho . Tento koncept je často používán v oblasti medicíny a biologie jako odkaz na přehnané zvýšení  velikost z orgán .  svalová hypertrofie , v této souvislosti